CATEGORIES

En la categoria de sostenibilitat es valorarà la tecnologia i la innovació utilitzada i l'anàlisi de riscos.

Igual que les altres categories es tindrà en compte els següents aspectes:

REPTES

POWERTRAIN

MEcànica

mobilitat i infraestructura

Digitalització 

materials 

proposta lliure

Tens algun altre projecte que no s'ha adaptat a cap repte, però sí que pertany en aquesta categoria? Comparteix-ho aquí.