CATEGORIES

En la categoria de l'empresa es valorarà el contingut de gràfics i dades representatives, anàlisis DAFO i cronogrames en l'estructura del projecte. També tindrà importància la viabilitat econòmica del projecte. 

Igual que les altres categories es tindrà en compte els següents aspectes:

REPTES

Marketing I Comunicació

Estratègia

Estudis

finançament

Recursos humans

Proposta lliure

Tens algun altre projecte que no s'ha adaptat a cap repte, però sí que pertany en aquesta categoria? Comparteix-ho aquí.