CATEGORIES

En la categoria de sostenibilitat es valorarà l'alineació amb els ODS i la valoració de l'impacte mediambiental, social i econòmic.

Igual que les altres categories es tindrà en compte els següents aspectes:

REPTES

IGUALTAT DE GÈNERE

DISMINUCIÓ IMPACTE AMBIENTAL

planta industrial autosuficient

reciclatge de bateries

proposta lliure

Tens algun altre projecte que no s'ha adaptat a cap repte, però sí que pertany en aquesta categoria? Comparteix-ho aquí.